Η κρητική μαντινάδα: Η δομή, η αισθητική και η θεματολογία της.

Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος  16 February, 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η κρητική μαντινάδα: Η δομή, η αισθητική και η θεματολογία της.

η δημοτική ποίηση παρουσιάζει, σ' όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα και ως τις μέρες μας, μια τέτοια δυναμική, που έχει στην πράξη διαψεύσει τέτοιες εκτιμήσεις.

 

Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος  16 February, 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ