ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι προγραμματισμένες καταβολές μέσα στο καλοκαίρι 2024

  10 July, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι προγραμματισμένες καταβολές μέσα στο καλοκαίρι 2024

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς συμβάλλουν στη σταθεροποίηση του εισοδήματός τους και την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.

Προγραμματισμένες Πληρωμές για το Καλοκαίρι του 2024

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καταβάλει διάφορες πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίες περιλαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και ενισχύσεις για ειδικά καθεστώτα στήριξης.

Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες πληρωμών που αναμένεται να καταβληθούν:

1. Βασική Ενίσχυση
Η βασική ενίσχυση αποτελεί τον κύριο πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων και χορηγείται στους δικαιούχους με βάση την έκταση της γης που δηλώνουν και καλλιεργούν. Οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση του 2024 αναμένεται να ξεκινήσουν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, με στόχο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

2. Πρασίνισμα
Η ενίσχυση για το πρασίνισμα είναι συμπληρωματική της βασικής ενίσχυσης και αφορά την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διατήρηση μόνιμων λιβαδιών και η διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Οι πληρωμές για το πρασίνισμα θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τη βασική ενίσχυση.

3. Ενίσχυση Νέων Γεωργών
Αυτή η ενίσχυση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί ηλικίας μέχρι 40 ετών που ξεκινούν για πρώτη φορά την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. Οι πληρωμές για την ενίσχυση των νέων γεωργών θα πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι.

4. Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης
Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν διάφορα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα αυτά είναι πολυετούς διάρκειας και οι πληρωμές τους καταβάλλονται σταδιακά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, θα συνεχιστούν οι πληρωμές για τα προγράμματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στήριξης για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

5. Ειδικά Καθεστώτα Στήριξης

Πρόκειται για ειδικές ενισχύσεις που παρέχονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ή προϊόντων, όπως η στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και των εσπεριδοειδών. Οι πληρωμές για τα ειδικά καθεστώτα στήριξης είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της παραγωγής σε ευαίσθητους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Οι πληρωμές για τα ειδικά καθεστώτα στήριξης θα πραγματοποιηθούν και αυτές κατά το καλοκαίρι.

Προκλήσεις και Προοπτικές

Η διαδικασία καταβολής των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως η ανάγκη για έγκαιρη και ακριβή καταγραφή των δικαιούχων, η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στα πληροφοριακά συστήματα. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικασιών και την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των πληρωμών.

Οι προοπτικές για το μέλλον είναι θετικές, καθώς αναμένονται νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και στήριξης μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027. Η νέα ΚΑΠ θέτει σε προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση της γεωργίας, κάτι που αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Συμπέρασμα

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το καλοκαίρι του 2024 θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων στην Ελλάδα. Οι διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων, από τη βασική ενίσχυση μέχρι τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και τα ειδικά καθεστώτα στήριξης, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Με τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των διαδικασιών και τις νέες προοπτικές που διανοίγονται μέσω της νέας ΚΑΠ, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να προσβλέπουν σε ένα πιο σταθερό και ευοίωνο μέλλον.

 

  10 July, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα