Πανεπιστημια: Προβληματισμός λίγο πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς

  19 September, 2021 ΑΡΘΡΑ
Πανεπιστημια: Προβληματισμός λίγο πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς

Την επιθυμία τους να λειτουργήσουν φέτος όλα τα πανεπιστήμια κανονικά δηλώνουν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων αλλά όπως τονίζουν δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή τεστ, φοιτητών και  προσωπικού καθώς ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Ταυτόχρονα ζητούν από όλους να εμβολιαστούν έως την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς την 1η Οκτωβρίου, προτροπή που αφορά τόσο στους φοιτητές όσο και στο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό.  

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προβλέπεται η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων ή αποστολή κινητών μονάδων εμβολιασμού στα ΑΕΙ ή σε συνεργασία με τα ΑΕΙ για τον άμεσο εμβολιασμό τόσο του προσωπικού, όσο και των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα, αλλά όπως αναφέρουν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων ακόμη δεν έχουν σχετική ενημέρωση για το πότε θα γίνει αυτό. Στο πλαίσιο αυτό με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα  στα ΑΕΙ να συνάπτουν συμβάσεις με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων κατά διασποράς του κορονοϊού.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά διασποράς του κορoνοϊού Covid-19, μπορεί να διενεργείται έλεγχος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr». Τις επόμενες μέρες πάντως τα πανεπιστήμια πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις διαδικασίες όσον αφορά στον έλεγχο των πιστοποιητικών κυρίως των φοιτητών καθώς όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει δε θα μπορούν να εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας εάν δεν έχουν κάνει τα τεστ που προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας και τα οποία θα πληρώνουν από την τσέπη τους δυο φορές την εβδομάδα.

Για το λόγο αυτό όσα ΑΕΙ δεν έχουν προσωπικό για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων θα πρέπει να προσλάβουν, έχοντας βέβαια τη συνδρομή της Πολιτείας  Ταυτόχρονα και οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει έγκαιρα να κινήσουν τις διαδικασίες για την παρουσία  εμβολιαστικών κέντρων ή κινητών μονάδων στα ΑΕΙ οι οποίες  όπως έχει ξεκαθαριστεί δεν θα κάνουν τεστ αλλά μόνο εμβολιασμό.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

Παράλληλα με τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στα ΑΕΙ σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στο πλαίσιο της οποίας θα διασυνδέεται η πληροφορία σχετικά με τον εμβολιασμό, νόσηση ή τα εργαστηριακά τεστ που κάνουν οι υπόχρεοι με τις Γραμματείες του κάθε τμήματος. Μέσω της πλατφόρμας πραγματοποιείται ηλεκτρονική επιβεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, για το επιτρεπτό όριο φυσικής παρουσίας στις εκπαιδευτικές δομές και επήσεις θα αντλούνται δεδομένα όπως τα  αποτέλεσμα τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test), από κορονοϊό Covid-19. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το  Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού Covid-19.

Η πορεία εμβολιασμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας τα ποσοστά εμβολιασμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς άνω του 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση ή έχουν νοσήσει. Άνω του 87% διοικητικού προσωπικού έχει πλήρως εμβολιαστεί. Άνω του 91% των μελών ΔΕΠ έχει πλήρως εμβολιαστεί.

Τα μέτρα για φοιτητές και προσωπικό

Φοιτητές και προσωπικό που δεν έχουν νοσήσει και δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν δυο φορές την εβδομάδα αρνητικό τεστ το οποίο θα γίνεται με δική τους δαπάνη. Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,
επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορονοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Από 30.9.2021 η συμμετοχή των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας σε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρακτική/κλινική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για τους οποίους έχει καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο κατόπιν απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ή μονοδοσική δόση εμβολίου κατά του COVID-19, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει στον προβλεπόμενο χρόνο. Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Α’ και Β’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης με τη μέγιστη πληρότητα, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του νόμου για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (παρ. 3, άρ. 30, Ν 4485/2017).

Συνοπτικά, το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ορίζει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 και τον αναπληρωτή του.
Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.
Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η φύση του διδασκόμενου μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών).
Τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Λειτουργία αιθουσών πολυμέσων – αναγνωστηρίων – βιβλιοθηκών: Είσοδος με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος. - Υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Φοιτητικά γυμναστήρια: Λειτουργία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γυμναστηρίων.
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία (σε εσωτερικούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) – Δυνατότητα λήψης φαγητού σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους ή μη (διευκρινιστικά) νοσήσαντες φοιτητές, υπό την προϋπόθεση μη παραμονής στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων.

Φοιτητικές εστίες:

Τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της εστίας.
Απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ τυχόν διαμένοντος φοιτητή σε φοιτητική εστία που έχει διαγνωσθεί ως θετικός στον covid-19 σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.
Τελετές ορκωμοσίας με φυσική παρουσία: Η είσοδος εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτητών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Προγράμματα ανταλλαγής – κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ταξίδια.

 

  19 September, 2021 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα