Πρωτόγνωρη απόφαση «ξηλώνει» θερμοκήπιο δίπλα από σπίτι

Ρεπορτάζ: Παπαδάκης Χριστόφορος  27 June, 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Πρωτόγνωρη απόφαση «ξηλώνει» θερμοκήπιο δίπλα από σπίτι

Το θερμοκήπιο είναι στα 15 μέτρα του σπιτιού της οικογένειας που προσέφυγε δικαστικά.

Η πρώτη δικαστική απόφαση σε βάρος ιδιοκτητών θερμοκηπίου και στάβλου σε κατοικημένη περιοχή της Κρήτης, μετά από αγωγή οικογένειας με σπίτι σε απόσταση αναπνοής, εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου. Η αγωγή αναφερόταν στους κινδύνους της υγείας της οικογένειας από τα συμβατικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούσε ο αγρότης, αλλά και στην προσβολή της αξιοπρέπειας της οικογένειας, λόγω των ζημιών που είχε υποστεί από τα πρόβατα που είχε ο στάβλος κατά το παρελθόν, όταν αυτά έμπαιναν στην αυλή της οικογένειας.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμα εκδηλώσει η υπεράσπιση τού αγρότη την απόφαση της για το αν θα ασκήσει ή όχι έφεση επί της απόφασης, που δεν έχει προηγούμενο και αναμένεται να αποτελέσει “βάση” για ανάλογες προσφυγές στο μέλλον!

Την υπόθεση από την πλευρά των εναγόντων ανέλαβε ο δικηγόρος Γιώργος Φραγκούλης. Στην απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Το θερμοκήπιο και η σταβλική εγκατάσταση λειτουργούν κατά τρόπο που προσβάλλει την προσωπικότητά τους και εξυβριστικό, καθόσον, μη λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, ρυπαίνουν παράνομα και υπαίτια το περιβάλλον και τον ατμοσφαιρικό αέρα, προκαλώντας και κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και υποβαθμίζουν και αισθητά (οπτική ρύπανση) το περιβάλλον της κατοικίας τους, προκαλώντας και κίνδυνο για την υγεία τους»...


Όπως αναφέρει παρακάτω η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, «με βάση το ιστορικό αυτό, ενόψει των εκτεθεισών στην αγωγή προσβλητικών ενεργειών των εναγομένων και της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς τους, αιτούνται να υποχρεωθούν αυτοί με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή να παύσουν τις διαταρακτικές του περιβαλλοντικού ζωτικού χώρου τους συμπεριφορές τους και να άρουν το θερμοκήπιο και τη σταβλική εγκατάσταση»... 
Μάλιστα, παρακάτω αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με απειλή προσωπικής κράτησης σε έκαστο εξ αυτών, ως μέσω εκτέλεσης της απόφασης, έως δέκα μηνών και χρηματικής ποινής έως 20.000 ευρώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική τους δαπάνη»...

Λίγο παρακάτω διαβάζουμε εξάλλου: «Η με οποιονδήποτε τρόπο προσβολή στοιχείου ζωτικού χώρου του ανθρώπου (π.χ. ακτινοβολία, ρύπανση της ατμόσφαιρας) συνιστά προσβολή θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της αξίας του προσώπου. Η προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας μέσω των ανωτέρω διατάξεων του Α.Κ. απαιτεί τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: (α) Προσβολή του δικαιώματος χρήσης, που συνίσταται στη διατάραξη από τρίτους κάποιου περιβαλλοντικού στοιχείου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια, που πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριμένου πράγματος, ή προσβολή της υγείας (σωματικής ή ψυχικής) του προσώπου, και (β) παράνομος χαρακτήρας της προσβολής, δηλαδή ύπαρξη συμπεριφοράς αντίθετης με τις επιταγές ή απαγορεύσεις της έννομης τάξης, που προσβάλλει την κοινή χρήση ή την κοινή ωφέλεια κοινού σε όλους ή κοινόχρηστου πράγματος ή τη σωματική ή την ψυχική υγεία του ατόμου. Η αξίωση, που απορρέει από την προσβολή του πιο πάνω δικαιώματος, συνίσταται, εκτός των άλλων, στην άρση της τελευταίας και την παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή της τελευταίας και την παράλειψή της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη). Για την άσκηση των παραπάνω αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρήστης του συγκεκριμένου πράγματος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά αγαθά), που υπέστη την προσβολή, ο οποίος, στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να βρίσκεται σε ορισμένη τοπική σχέση με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό αγαθό»...

Αμέσως παρακάτω, η απόφαση αναφέρεται στη διάταξη των άρθρων 5 & 1 Συντάγματος, με την οποία ορίζεται ότι «κάθε ένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Η διάταξη προστατεύει, εκτός των άλλων, και την οικονομική ελευθερία, εφόσον βέβαια με αυτήν δεν προβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων, δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήδη. Έτσι, η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως οικονομική ελευθερία, πρέπει να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλει την προσωπικότητα των άλλων, στην οποία περιλαμβάνεται και η αξίωση να ζει και να κινείται σε καθαρό και υγιές περιβάλλον»...

Απαγορεύονται σταβλικές εγκαταστάσεις εντός οικισμού

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω θερμοκήπιο είναι στα 15 μέτρα του σπιτιού της οικογένειας που προσέφυγε δικαστικά. Επιπλέον, οι εναγόμενοι έχουν, εντός του ακινήτου, δημιουργήσει ένα πρόχειρο κατάλυμα-σταβλική εγκατάσταση. Και σύμφωνα με την απόφαση, δεν επιτρέπεται ο σταβλισμός ζώων εντός οικισμού, αλλά μόνο σε θέση που θα απέχει τουλάχιστον 100 μέτρα από τον οικισμό. 
Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ότι οι εναγόμενοι εξακολουθούν να έχουν αιγοπρόβατα εντός της εγκατάστασης. 
Για τους λόγους αυτούς, το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αγωγή και υποχρεώνει τους εναγόμενους να παύσουν τις προσβολές της προσωπικότητας των εναγόντων και να παραλείπουν αυτές στο μέλλον, και συγκεκριμένα να άρουν τη σταβλική εγκατάσταση και το θερμοκήπιο που διατηρούν στη συγκεκριμένη περιοχή. 
Το δικαστήριο, εξάλλου, απειλεί σε βάρος των εναγομένων χρηματική ποινή ποσού 300 ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μήνα για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας. 
Καταδικάζει τους εναγόμενους στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των 300 ευρώ.

 

(φωτογραφία αρχείου)

Παπαδάκης Χριστόφορος

neakriti.gr

 

Ρεπορτάζ: Παπαδάκης Χριστόφορος  27 June, 2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ