Στο πλευρό των γονιών...

  29 January, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑEY ZHNΑΡΘΡΑ
Στο πλευρό των γονιών...

Σύμβουλος ψυχικής υγείας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενήλικες στα πλαίσια της πρακτικής της.

Ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα άγχους, κατάθλιψης, οικογενειακά θέματα και προσωπικής στήριξης.

Πληροφορίες: κ. Στέλλα Δασκαλάκη τηλ 6932289994

 

  29 January, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥΓΕΙΑEY ZHNΑΡΘΡΑ