Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο Ηράκλειο - Μεσαρά

mesaralive.gr  20 July, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο Ηράκλειο - Μεσαρά

Ο ΟΑΚ σημειώνει ότι ο δρομος θα είναι κλειστός ως το επόμενο Σάββατο και θα ανοίξει, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που απαιτούνται.

Εργασιες, τις οποίες, όπως έχει γράψει το mesaralive.gr γίνονται υπό την πίεση της Ε.Ε. και της προθεσμίας που έχει θέσει για την άμεση ολοκληρωση των παρεμβάσεων.

Εχει λοιπόν ήδη διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Νέα Εθνική οδό Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά - Καστέλλι, από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Βαρβάρας έως τον Ισόπεδο Κόμβο Καστελλίου Μοιρών.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν  ασφαλτικές αντιολισθηρές στρώσεις,  αρμοί  στα καταστρώματα των γεφυρών, συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών , ενώ  για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα - Μοίρες, όπως διεξαγόταν και πριν τη παράδοση σε χρήση του νέου τμήματος στην κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την με αρ. 2440/09-07-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και την υπ’ αριθμ. 2501/1/348-λβ/11-07-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

 

mesaralive.gr  20 July, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ