Συνεδριάζει  σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου

mesaralive.gr  30 June, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεδριάζει  σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου

Φωτο: mesaralive.gr

Σήμερα Πέμπτη 30 - 06 - 2016 και ώρα 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

-Έγκριση  και παραλαβή της μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Γεωτεχνική  και στατική μελέτη αντιστήριξης  οδού  με συστοιχία πασσάλων» στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου.

 -Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Κουρητών.

 -Ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων  του Τ.Ο.Ε.Β.

-Αναμόρφωση προϋ/σμού για:

      α. αμοιβή μελετητή για τη σύνταξη του συμφώνου Δημάρχων(CDL).

      β.   =/=   ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Τ.Ο.Ε.Β.

      γ.   =/=   δικαστικών επιμελητών.

      δ.   =/=   μελετητή για τη σύνταξη της  μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Προσδιορισμός

                    ταυτότητας   Οικισμών  Δήμου Αμαρίου μέσω Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων».

     ε.    αναθεώρηση οικοδομικής άδειας Πολιτιστικού Κέντρου Φουρφουρά.

    στ.   προμήθεια βιβλίων. 

- Tροποποίηση  της απόφασης των τελών ύδρευσης.

- Διαγραφή οφειλών.

-nΣυμμετοχή του Δήμου στην πρόταση που θα υποβληθεί  από τον ΑΚΚΟΜ και στο Μέτρο 19     «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος  LEADER – Τοπική Ανάπτυξη με   

    Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ.) 2014-2020.

-Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD/LEADER του ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε.

 -Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

-Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης: «AMARI green festival»

- Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Επιχορήγηση  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου.        

-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κυδωνάκη   Ιωάννη  τουv  Στυλιανού  κάτοικο της Τ.Κ. Βρυσών.

-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

-Ενημέρωση Δημάρχου

 

mesaralive.gr  30 June, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα