Τα μυστικά και οι παγίδες των νέων φοροδηλώσεων

  25 April, 2024 ΑΡΘΡΑ
Τα μυστικά και οι παγίδες των νέων φοροδηλώσεων

Την αυλαία των νέων φορολογικών δηλώσεων είναι έτοιμη να ανοίξει η ΑΑΔΕ με την προθεσμία για την υποβολή τους να εκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2024. Αρχικά, η πλατφόρμα των φοροδηλώσεων θα είναι διαθέσιμη για τα 9 εκατ. φυσικά πρόσωπα, ενώ μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα.

Για πρώτη φορά, πάνω από 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι δεν θα χρειαστεί ούτε να συμπληρώσουν αλλά ούτε και να υποβάλουντη φορολογική τους δήλωση καθώς θα το κάνει για αυτούς η ΑΑΔΕ, η οποία θα έχει έτοιμο και το «ραβασάκι» με τον φόρο. Επίσης, περίπου 730.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το «κοστούμι» του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο έχουν τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν υποβάλλοντας αίτημα είτε για τη διενέργεια ελέγχου είτε για αντικειμενικούς λόγους (στρατιωτική θητεία, νοσηλεία, εγκυμοσύνη).

Πού χρειάζεται προσοχή

Λίγο πριν από την πρεμιέρα των φοροδηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα «μυστικά» για λιγότερο φόρο αλλά και τις «παγίδες» που κρύβουν έξτρα φόρο:

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση

 Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Δηλώσεις συζύγων. Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο.

Χωριστές δηλώσεις. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον το έχουν δηλώσει. Υποχρεωτικά χωριστές δηλώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα.

Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο που δεν αποκτά ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό εισόδημα. Εάν υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα, δεν υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου), αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του ή εφόσον υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται βοήθημα ανεργίας.

Φοιτητική κατοικία. Εάν το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του και δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, τότε η κατοικία στην οποία διαμένει εκεί που σπουδάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο της κατοικίας συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.

Ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα.

Φιλοξενία. Τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο κατοικίας.

Το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς.

Απαλλαγή από e-αποδείξεις. Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους αλλά και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, απαλλάσσονται από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Ψαλίδι στα τεκμήρια. Οσοι είναι 65 ετών και άνω έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.

Νέοι επιτηδευματίες. Κερδίζουν κούρεμα 50% στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή.

Επαγγελματίες. Θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 325 ευρώ.

Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι». Δικαιούνται έκπτωση φόρου 777 ευρώ για άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι 1.120 ευρώ για έγγαμο γονέα με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Μισή προκαταβολή φόρου. Φορολογούμενοι που υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, δικαιούνται προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 50%.

Ανείσπρακτα ενοίκια. Οσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2022 θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Premium Έκδοση Τα ΝΕΑ

 

  25 April, 2024 ΑΡΘΡΑ