Τελειώνουν σήμερα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις - Πότε αρχίζει η θερινή κανονική εκπτωτική περίοδος

  15 May, 2019 ΑΡΘΡΑ
Τελειώνουν σήμερα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις - Πότε αρχίζει η θερινή κανονική εκπτωτική περίοδος

Σήμερα, Τετάρτη, 15 Μαΐου λήγει η εαρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος για το 2019.Σειρά παίρνουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις οι οποίες θα αρχίσουν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου.
 

Οι προσφορές

Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60)ημέρες. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου. Σημειώνεται δε ότι όποιος καταστηματάρχης επιθυμεί να πραγματοποιήσει δεκαήμερο προσφορών δε πρέπει να αναγράφεται η λέξη εκπτώσεις παρά μόνο προσφορές.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Ως είδος στο προηγούμενο εδάφιο νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

 

  15 May, 2019 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα