Αναβολή των δημοπρασιών της 21ης Ιουλίου στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων.

mesaralive.gr  21 July, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Αναβολή των δημοπρασιών της 21ης Ιουλίου στο Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων.

Συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκεύη 17 Ιουλίου στα Πεζά του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων από την Οικονομική επιτροπή προκειμένου να αποφασιστεί η αναβολή ή όχι των δημοπρασιών έργων την 21η Ιουλίου 2015, εξαιτίας αδυναμίας των συμμετεχόντων να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής λόγω της αναγκαστικής τραπεζικής αργίας.

Άπαντα τα μέλη θεώρησαν σημαντικό το λόγο έκτακτης σύγκλισης της Οικονομικής Επιτροπής και επικύρωσαν τον επείγοντα χαρακτήρα της.

Κατά την εισήγηση του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε ότι με την από 17/7/2015 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος έργων υποδομής Εμμανουήλ Σημαντηράκη ζητείται η λήψη απόφασης περί αναβολής των δημοπρασιών που πρόκειται να διενεργηθούν την Τρίτη 21/7/2015.

 

Αποφασίστηκε ομόφωνα αναβολή

α) του έργου ̈Βελτίωση δρόμων ευρύτερης περιοχής Αγ. Σώζωντα ­ Αγ. Ραφαήλ ̈και β) του έργου ̈ Ανάπλαση πλατείας Καλλονής ̈.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής δημοπρασιών θα οριστούν με νεότερη απόφαση του σώματος.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκάστης δημοπρασίας σαφώς θα γνωστοποιηθεί προσηκόντως σε όσους έλαβαν τεύχη του αντίστοιχου διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν τη νέα ημερομηνία .

 

mesaralive.gr  21 July, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα