Ανακοίνωση για την λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Γόρτυνας

  06 April, 2021 ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση για την λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Γόρτυνας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη τήρησης των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, η εξόφληση 
λογαριασμών και λοιπών οφειλών στο Ταμείο του Δήμου Γόρτυνας, θα 
πραγματοποιείται τις ημέρες Δευτέρα    και    Τετάρτη,    ώρες    08:00    –    13:30. Το Ταμείο 
του Δήμου, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, θα λειτουργεί πλέον στον 
χώρο του ΚΕΠ, όπου οι δημότες θα προσέρχονται κατόπιν ραντεβού. Η προσέλευση 
θα πραγματοποιείται από την είσοδο του ΚΕΠ. 
Υπεύθυνος για τις εισπράξεις θα είναι ο προϊστάμενος των ΚΕΠ του Δήμου 
μας, κ. Χαρ. Κογεράκης. Για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες, οι δημότες 
μας μπορούν να καλούν στο τηλ. 2892-340345. 
Σημειώνεται ότι οι δημότες μπορούν να εξοφλούν λογαριασμούς και οφειλές 
και μέσω τραπέζης (η Παγκρήτια Τράπεζα στην έδρα του Δήμου μας, στους Αγίους 
Δέκα, εξυπηρετεί το κοινό τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή), ενώ στο εξής θα 
υπάρχει, για πρώτη φορά στον Δήμο μας και η δυνατότητα εξόφλησης των 
λογαριασμών του νερού μέσω e-banking, καθώς στο έντυπο του λογαριασμού θα 
προστεθεί η σχετική ταυτότητα οφειλής.  
 

 

  06 April, 2021 ΑΡΘΡΑ