Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Γόρτυνας

  05 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Γόρτυνας


Με απόφαση δημάρχου, αντιδήμαρχοι ορίζονται οι: 
 

Α. Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας - Τσικνάκης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, με 
αρμοδιότητες: Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Καθαριότητα, Ανακύκλωση, 
Απορρίμματα, Καύσιμα, Μηχανήματα. 
 
Β. Δημοτική Ενότητα Κόφινα – Χατζάκη – Σφακιανάκη Σοφία του Αντωνίου, με 
αρμοδιότητες: Οικονομικά θέματα, Διοικητικά θέματα, Κοινωνική Προστασία και 
Αλληλεγγύη, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Νεολαία. 
 
Γ. Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας – Σαβουιδάκης Θεόδωρος του Ιωάννη, με 
αρμοδιότητες: Τεχνικά Έργα, Πολεοδομικός Σχεδιασμός. 
 
Δ. Δημοτική Ενότητα Ρούβα – Σηφάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου, με 
αρμοδιότητες: Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση, Πρωτογενής Τομέας, Ανάπτυξη, 
Προγραμματισμός, Καταστήματα, Επιχειρήσεις, Εμπόριο.  
 
Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
αντιδήμαρχος, Τσικνάκης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον δήμαρχο και, όταν και 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από την 
αντιδήμαρχο Χατζάκη – Σφακιανάκη Σοφία.  
 

 

  05 September, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ