«Χέρι» στις αγροτικές επιδοτήσεις βάζει η κυβέρνηση.

Κωστής Πλάντζος  03 March, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑ
«Χέρι» στις αγροτικές επιδοτήσεις βάζει η κυβέρνηση.

Φωτό:thetoc.gr

Από τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του Μαρτίου το ελληνικό Δημόσιο.

Η αξιοποίηση της επιπλέον ρευστότητaς που διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τα κοινοτικά προγράμματα επιδότησης των ελλήνων αγροτών, προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας.

Με απλή υπουργική απόφαση, τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων αγροτών, μεταφέρονται σε έντοκο λογαριασμό της Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν τα χρειαστεί ξανά ο φορέας για πληρωμή δικαιούχων, θα μπορεί να τα ζητήσει και να τα λάβει από την ΤτΕ άμεσα, εντός δύο ημερών και «χωρίς περαιτέρω όχληση».

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρονται κάπου 300 εκατ. ευρώ από αυτά που δεν χρειάζεται άμεσα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως όλα δείχνουν, η πρακτική αυτή θα ακολουθηθεί και για άλλους κρατικούς φορείς.

Όλα αυτά έπειτα και από τις δηλώσεις υψηλόβαθμο αξιωματούχου στο Reuters, ότι "υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις" για το πρόβλημα ρευστότητας του Μαρτίου. (Διαβάστε σχετικά εδώ)

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τα ταμειακά διαθέσιμα του αρμόδιου οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να μεταφερθούν από τις εμπορικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους.

Αναλυτικότερα, η με αριθμό 370/22240 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 293/Β/27.2.2015, αναφέρει τα εξής:

- Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση των διαθεσίμων ταμειακών υπολοίπων του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που δε θα χρησιμοποιούνται άμεσα για πληρωμές δικαιούχων, σε έντοκο λογαριασμό εκτός του τραπεζικού ιδρύματος του Οργανισμού Πληρωμής, ήτοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα).

- Τα ταμειακά αυτά υπόλοιπα μπορεί να προέρχονται είτε από επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε από την Προχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

- Για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφέρει με έγγραφό του κάθε φορά το ποσό του ταμειακού υπολοίπου που δεν είναι άμεσα απαιτητό προς πληρωμή δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων στα πλαίσια του Ε.Γ.Τ.Ε. − Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Τ.Θ.Α., σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που θα ανοιχθεί επ' ονόματί του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

- Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη χρησιμοποίησης των διαθεσίμων αυτών για πληρωμές δικαιούχων, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον υπόλογο του λογαριασμού να μεταφέρει όλο ή μέρος του ποσού άμεσα χωρίς καθυστέρηση (εντός δύο εργασίμων ημερών) και χωρίς περαιτέρω όχληση σε λογαριασμό/ούς στην Τράπεζα του Οργανισμού Πληρωμών, που έχει αναλάβει την τήρηση και ταμειακή διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. -Υπόλογος διαχειριστής του λογαριασμού αυτού ορίζεται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι και ο υπόλογος του Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π./Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

- Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή/και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας πρέπει να επιστραφεί μέρος ή όλη η προχρηματοδότηση του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ στην Ε.Ε. και δεν έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αιτείται να αποσταλούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών τα αντίστοιχα ποσά στον ΕΛΕΓΕΠ, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λογαριασμοί και να αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά στην Ε.Ε.

 

Πηγή: newmoney.gr

 

Κωστής Πλάντζος  03 March, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα