Δημος Φαιστού: Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων

  09 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δημος Φαιστού: Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων

Διακήρυξη Ανοιτκού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων

Ο Δήμος Φαιστού Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης), για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου Φαιστού και των νομικών του προσώπων (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή), με εκτιμώμενη αξία: 220.884,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και με συνολική αξία: 273.896,16 Ευρώ με ΦΠΑ.

 

  09 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ