Διακοπή της προσέλευσης πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Γόρτυνας

  13 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Διακοπή της προσέλευσης πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου Γόρτυνας

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο Δήμος Γόρτυνας παρακαλεί τους δημότες 
να    ΜΗΝ    προσέρχονται    στις    υπηρεσίες    του από την Δευτέρα 16 Μαρτίου και 
μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. 
 
Για την εξυπηρέτησή τους, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του 
Δήμου μέσω τηλεφώνου (Τηλεφωνικό Κέντρο: 2892-340300, Γραφείο Δημάρχου: 
2892-340350, 2892-340351) ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Γόρτυνας (http://gortyna.gov.gr) και την επίσημη σελίδα του Δήμου Γόρτυνας στο 
Facebook (https://www.facebook.com/dgortynas).   
 
Σε     περίπτωση     εξαιρετικά     επείγουσας     ανάγκης,     οι     δημότες     παρακαλούνται     να 
τηλεφωνούν    στο    Γραφείο    Δημάρχου   και   να   κλείνουν   ραντεβού, πριν προσέλθουν στο 
Δημαρχείο.  
 
Την Δευτέρα 16 Μαρτίου, τα ΚΕΠ θα εξυπηρετούν το κοινό μόνο για επείγουσες 
υποθέσεις, με πιεστικές ημερομηνίες διεκπεραίωσης.  
 
Για την προστασία όλων, παρακαλούνται οι δημότες να παρακολουθούν τις 
ανακοινώσεις του Δήμου και να τηρούν τους περιορισμούς που τίθενται, καθώς και 
τις οδηγίες που δίνονται από το υπουργείο Υγείας (https://www.moh.gov.gr) και τον 
ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr).   
 

 

  13 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ