ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών 2021

  24 November, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών 2021

Στη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση αναφέρεται με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση εισφορών μη μισθωτών του e -ΕΦΚΑ.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων ανάμεσά τους και οι αγρότες, με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καθώς και των προσώπων που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, εφόσον προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη εισφορά ή της εισφοράς τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.

Επίσης, προβλέπεται ότι, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μέχρι τη λήψη στοιχείων εισφορών μισθωτής απασχόλησης, αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών μη-μισθωτού. Για την αναστολή λαμβάνεται υπόψη η αίτηση – δήλωση του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, με την εισαγωγή του νέου εισφοροδοτικού συστήματος από 01.01.2020, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, προσδιορίζεται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία ή την υποχρεωτική κατηγορία κατάταξης, εφόσον δεν έχει επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία από τον ασφαλισμένο. 

Στις περιπτώσεις, που παράλληλα με τη μη μισθωτή δραστηριότητα συντρέχει και μισθωτή εργασία, οι προβλεπόμενες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται – ανά κλάδο ασφάλισης – από τους αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης της προβλεπόμενης κατηγορίας εισφορών μη μισθωτών. Το αποτέλεσμα προσδιορίζει τις εισφορές από την άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος, αυτοαπασχόλησης ή αγροτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς μη μισθωτού λαμβάνονται – ανά κατηγορία -υπόψη τα εξής:

Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής κατηγορίας ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη.
Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021, πραγματοποιήθηκε σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για τους μήνες του έτους που:

Είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ελήφθησαν στοιχεία από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν.
Είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δεν ελήφθησαν στοιχεία από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας   ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν.
Έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ελήφθησαν στοιχεία εισφορών από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

 

  24 November, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα