Η βουτιά του πετρελαίου ρίχνει τις τιμές και το κόστος παραγωγής.

Γιαννακοπούλου Φανή  18 March, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Η βουτιά του πετρελαίου ρίχνει τις τιμές και το κόστος παραγωγής.

Φωτο: bankwars.gr

Αν η πρόσφατη ραγδαία πτώση στις τιµές του «µαύρου χρυσού» συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, όπως προβλέπει η επενδυτική τράπεζα Rabobank, είναι πολύ πιθανό να πιεστούν οι τιµές στον αγροδιατροφικό κλάδο σε πρωτοφανή χαµηλά επίπεδα ευνοώντας µ’ αυτόν τον τρόπο την αύξηση της κατανάλωσης για ανώτερης ποιότητας τρόφιµα και ποτά (πχ. κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά, βοδινό και χοιρινό κρέας, εξωτικά φρούτα και χυµούς φρούτων).

Ειδικότερα, οι χαµηλότερες τιµές του πετρελαίου θα συνεισφέρουν στις αποπληθωριστικές πιέσεις που δέχονται οι τιµές των τροφίµων οι οποίες οφείλονται στις χαµηλότερες τιµές των εµπορευµάτων και των ζωοτροφών.

«Το µέγεθος της πτώσης των τιµών του πετρελαίου σε συνδυασµό µε τις ήδη σηµαντικά χαµηλότερες τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων θα ασκήσει ουσιαστική πίεση για µείωση των τιµών των τροφίµων παγκοσµίως και πιθανόν να φθάσουν σε πολυετή χαµηλά επίπεδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η αναλύτρια της Rabobank Clara van der Elst.

Οι µειώσεις των τιµών του πετρελαίου και των αγροτικών εµπορευµάτων θα συµβάλουν στη µείωση του κόστους παραγωγής τροφίµων, µε την Rabobank να αναµένει ότι αυτό θα οδηγήσει τελικά σε µείωση των τιµών καταναλωτή για τα τρόφιµα.

Για την παγκόσµια αγροδιατροφική βιοµηχανία, το πετρέλαιο δεν είναι ένας σηµαντικός παράγοντας κόστους και οι χαµηλότερες τιµές θα παρέχουν περιορισµένα περιθώρια κέρδους. Αν και από τα αγροτικά µηχανήµατα έως και τους κλάδους της διανοµής και της συσκευασίας, το πετρέλαιο προσθέτει κόστος σε κάθε βήµα, το φυσικό αέριο είναι πιο σηµαντικό ενεργειακό κόστος, υποστηρίζει η Rabobank.

Όταν οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνδέονται, κλάδοι µε υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου, όπως τα κηπευτικά, το γάλα σε σκόνη, ο καφές, η επεξεργασία πατάτας και η παραγωγή µπύρας, είναι πιθανό να µειώσουν τα κόστη τους και τα περιθώρια κέρδους τους να βελτιωθούν, τουλάχιστον αρχικά.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Rabobank, τα προϊόντα που πλήττονται περισσότερο από πλευράς κόστους ή ανταγωνισµού είναι πιθανότατα  τα άγρια αλιεύµατα, τα βιοκαύσιµα και τα κηπευτικά.

 

Πηγή: agronews.gr

 

Γιαννακοπούλου Φανή  18 March, 2015 ΑΓΡΟΤΙΚΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ