Οπωροκηπευτικά: Τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα για το 2023-2027

  04 January, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Οπωροκηπευτικά: Τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα για το 2023-2027

Με έμφαση την ποιότητα αλλά και την αναζήτηση νέων αγορών, σειρά δράσεων και παρεμβάσεων θα ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Παράγοντας το 40% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής γεωργίας, ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών αποτελεί τον δυναμικότερο της φυτικής παραγωγής, ενώ καλύπτει το 8% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης.

Οι καλλιέργειες κηπευτικών καλύπτουν το 2% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας, ενώ οι καλλιέργειες φρούτων (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, οπωροφόρα) το 5%. Να σημειωθεί ότι, η Ελλάδα είναι πλεονασματική στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών.

Συγχρόνως, ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών (μεταποιημένων και νωπών) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. 

Οι δράσεις

Η έμφαση στην ποιότητα και την σήμανση /τυποποίηση των προϊόντων, η μείωση της χρήσης εισροών, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια της παραγωγής, η αναζήτηση νέων αγορών, η προστασία του εισοδήματος των παραγωγών από τις έντονες διακυμάνσεις συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα εξυπηρετηθούν από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων.

Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής (Π2-47.1-1a)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Π2-47.1-1b)
Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (Π2-47.1-1c)
Αύξηση βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων (Π2-47.5)
Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία (Π2-47.6)
Συστήματα ποιότητας (Π2-47.1-1g)
Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης (Π2-47.8)
Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό (Π2-47.9)

 

Να σημειωθεί ότι επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, ενώ το διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση των προγραμμάτων αυτών ανέρχεται σε  10.000.000 ευρώ κατ’ έτος. 

Ύψος ενίσχυσης

Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών της περιόδου 2023-2027 έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια.

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής της ΟΠ λαμβάνοντας υπόψη την τριετία πριν την υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος, ενώ οπού δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούμενης τριετίας, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την ΟΠ, για το προηγούμενο 12μηνο.

Εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 100 επιχειρησιακά προγράμματα με το ποσό ενίσχυσης να ανέρχεται (κατά μέσο όρο) στα 80.000 ευρώ ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά έτος.

 

  04 January, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα