Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας

  27 January, 2022 ΑΡΘΡΑ
Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκτάκτως το λόγο στη Βουλή - «Μια γνωστή κακοκαιρία έθαψε στο χιόνι ολοκληρωτικά και οριστικά το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», είπε - Η τριήμερη συζήτηση ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής και λήγει το βράδυ της Κυριακής - «Θα λάβετε όλες τις απαντήσεις για τις υπερβολές και τα ψέματα που είπατε» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε στην Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις ολιγωρίες που επέδειξε ο κρατικός μηχανισμός κατά την επέλαση του χιονιά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας του κοινοβουλίου για την συζήτηση του νέου αναπτυξιακού νόμου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε το λόγο και μίλησε για συσσωρευμένη οργή και απόγνωση της κοινωνίας και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε: «Να φύγετε γιατί κοστίζετε σε ζωές, χρήμα και φόβο».

Σε μια προσπάθεια πολιτικής ρεβάνς μίλησε για «αυταπάτες» των πολιτών αναφορικά με τις ικανότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας πως η πρόσφατη κακοκαιρία «έθαψε και τις τελευταίες αυταπάτες που πιθανώς να υπήρχαν ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν την θέληση να διδάσκονται από τα λάθη, τις ολιγωρίες και τα δραματικά αποτελέσματα των ιδεοληψιών τους».

«Καταθέτω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από την μεταπολίτευση και μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Να ανασάνει ο τόπος. Στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να δοθεί διέξοδος» είπε.

Απαντώντας εκ μέρους της κυβέρνησης ο παριστάμενος υπουργός Ανπαπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης είπε «κύριε αρχηγέ της αξ. Αντιπολίτευσης η πρόταση γίνεται αποδεκτή. Αύριο απόγευμα ξεκινά η συζήτηση. Την απάντηση θα την δώσει η Βουλή τις επόμενες 3 ημέρες. Θα λάβετε όλες τις απαντήσεις για όλες τις υπερβολές και τα ψέματα που είπατε».

Να σημειωθεί ότι η τριήμερη συζήτηση επι της προτάσεως μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής για να λήξει το βραδυ της Κυριακής με την σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία.

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται η ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής θα προηγηθεί τριήμερη συζήτηση η οποία ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής.

Για την έγκριση της πρότασης δυσπιστίας απαιτείται η θετική ψήφος της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 «υπερ».

Σε διαφορετική περίπτωση η πρόταση απορρίπτεται ενώ για το επόμενο εξάμηνο δεν θα μπορεί να υποβληθεί όμοια πρόταση.

Αναλυτικά το άρθρο 142 του Κανονισμού αναφέρει:

'Αρθρo 142: Πρόταση δυσπιστίας

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Το κείμενο της πρότασης μομφής εδώ

 

  27 January, 2022 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα