«Σκοτώνει» το Net Metering η κυβέρνηση – Χάνουν οι καταναλωτές, αντιδρούν οι επαγγελματίες

https://www.zarpanews.gr/  12 April, 2024 ΑΡΘΡΑ
«Σκοτώνει» το Net Metering η κυβέρνηση – Χάνουν οι καταναλωτές, αντιδρούν οι επαγγελματίες

Ξαφνικό θάνατο στο Net Metering, τον ενεργειακό συμψηφισμό δηλαδή που μπορούσαν να κάνουν καταναλωτές με τη χρήση φωτοβολταϊκών ώστε να μειώσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, και μάλιστα χωρίς να έχει ξεκινήσει η λειτουργία της εναλλακτικής λύσης του Net Billing, του χρηματικού συμψηφισμού δηλαδή, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και έχει ήδη αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η υποβολή νέων αιτήσεων στους αρμόδιους Διαχειριστές για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ επιτρέπεται αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ή για φορείς του κράτους, ή για κοινωφελείς σκοπούς, ή για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Επίσης θα επιτρέπεται για τους σταθμούς του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», μόνο που υπάρχει μια «ασήμαντη» λεπτομέρεια:  Το πρόγραμμα αυτό αποφασίστηκε να τερματιστεί άμεσα, τον Μάιο, από το ίδιο υπουργείο που φέρνει και το νομοσχέδιο…

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Net Metering τελειώνει για τους απλούς οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί δεν επηρεάζονται, αλλά νέες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και τελική ημερομηνία είναι η 15η Μαΐου. 

Ως εναλλακτική στο Net Metering έχει θεσπιστεί το Net Billing, το οποίο δεν συμψηφίζει τις κιλοβατώρες, αλλά συμψηφίζει το κόστος. Όμως, η σχετική ΚΥΑ που έπρεπε να εκδοθεί, επίσης από το ίδιο υπουργείο, δεν έχει κάνει την εμφάνισή της.

Έτσι, η πολιτική που θεσπίστηκε για να προωθηθεί η χρήση ΑΠΕ από τους καταναλωτές, με πρακτικό όφελος και για την τσέπη τους, ουσιαστικά ακυρώνεται από το ΥΠΕΝ. Ταυτόχρονα βέβαια, ακόμα και όταν ξεκινήσει να λειτουργεί το Net Billing, χαμένος προφανώς θα είναι ο καταναλωτής-αυτοπαραγωγός, καθώς θα πουλάει με ρυθμιζόμενη τιμή 6,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, πράγμα που αναμένεται να συμφέρει λιγότερο.

Στοιχεία που αναφέρουν παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι για οικιακό φωτοβολταϊκό 6,6 kW (χωρίς μπαταρία και χωρίς επιδότηση) , ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι στα 4,2 χρόνια με net metering και στα 6,8 χρόνια με net billing.

Επίσης, σε επόμενο στάδιο αναμένεται η τιμή αυτή να αποκτήσει χρονικό προσδιορισμό. Δηλαδή, θα κυμαίνεται με βάση το ποια ώρα παρέχεται το ρεύμα στο δίκτυο από τον παραγωγό. Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό μάλιστα, ότι η προσαρμογή θα γίνει με τρόπο που δεν θα ωφελεί τους παραγωγούς.

Στην Κρήτη, παρά το ότι υπήρχε περιορισμός στο Net Metering στα 10.8 kW ανά σύνδεση, το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, ενώ επιχειρήσεις απασχολούσαν και σημαντικό αριθμό προσωπικού. Τώρα, το μέλλον προδιαγράφεται αβέβαιο, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, ενώ αποτελεί ερώτημα και το κατά πόσο το Net Billing θα έχει αντίστοιχη ζήτηση, καθώς δεν είναι το ίδιο ελκυστικό για τους καταναλωτές.

Και στα Χανιά, επαγγελματίες των κλάδου συνυπογράφουν ανακοίνωση του Ελληνικού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών που καταφέρεται εναντίον της πολιτικής που ασκεί το ΥΠΕΝ:

«Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 102 προβλέπει την κατάργηση του net metering, του μόνου θεσμικά ολοκληρωμένου σχήματος Αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί σήμερα στη χώρα (το net-billing είναι πρακτικά ανενεργό αφού δεν έχει εκδοθεί η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση και δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη για την ενεργοποίησή του τεχνική προετοιμασία από τους αρμόδιους φορείς).

Τα προφανή πλεονεκτήματα της Αυτοκατανάλωσης – Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι κάθε άλλης μορφής παραγωγής καθαρής ενέργειας (διεσπαρμένη παραγωγή, μειωμένη ανάγκη χρήσης του δικτύου, μεγάλη ευελιξία στο συνδυασμό της με την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας κ.ά.), και, κυρίως, η ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας και ενεργειακού κόστους που προσφέρει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την έχουν καταστήσει βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. διεθνώς.

Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήτρα της αυτοκατανάλωσης, την έχει αναδείξει ως κορυφαία προτεραιότητα της στρατηγικής της για την ηλιακή ενέργεια, με αποτέλεσμα η ισχύς των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοκατανάλωσης στην Ευρώπη να υπερβαίνει σήμερα το 50% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Δυστυχώς, η χώρα μας αποτελεί, και στο θέμα της ανάπτυξης της αυτοκατανάλωσης, τη θλιβερή Ευρωπαϊκή εξαίρεση. Από τη θεσμοθέτηση του net metering μέχρι και το τέλος του 2023 έχουν εγκατασταθεί συστήματα αυτοκατανάλωσης ισχύος 457MW, που αντιστοιχούν μόλις στο 6,5% της συνολικής εγκατεστημένης στη χώρα ισχύος φωτοβολταϊκών.

Παρά ταύτα, τα τελευταία τρία χρόνια, αν και περιοριζόμενος από την ανεπάρκεια των δικτύων, ο ρυθμός ανάπτυξης της αυτοκατανάλωσης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει αξιόλογη δυναμική, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Τη δυναμική αυτή έρχεται να ανασχέσει πλήρως το ΥΠΕΝ με την επιδιωκόμενη κατάργηση του net metering, αλλά και με την, σχεδόν ταυτόχρονη, αιφνιδιαστική πρόωρη λήξη της ισχύος του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό της επιθετικότητας της διαχείρισης του θέματος από το ΥΠΕΝ ότι το μεν νομοσχέδιο (που, όπως προαναφέρθηκε, τέθηκε σε διαβούλευση το βράδυ του Σαββάτου) προβλέπει τη διατήρηση του net metering για τους εντασσόμενους στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», η Κ.Υ.Α., που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, κηρύσσει την πρόωρη λήξη του Προγράμματος, καθιστώντας την ανωτέρω πρόβλεψη του νομοσχεδίου άνευ αντικειμένου.

Οι ενέργειες του ΥΠΕΝ κατά της Αυτοκατανάλωσης πλήττουν όχι μόνον τις επιχειρήσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών αλλά και όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας, που προσέβλεπαν στο net metering για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η έντονη και απρόβλεπτη διακύμανση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας εξ αιτίας των προβλημάτων της ενεργειακής μετάβασης και των  γεωπολιτικών αναταραχών.

TO NET METERING ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ – Η παρ. 11 του άρθρου 102 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ!»

zarpanews.gr

 

https://www.zarpanews.gr/  12 April, 2024 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα