Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

mesaralive.gr  22 June, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 23 Ιουνίου συνεδριάζει στις Μοίρες, το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 20.00 με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος  Αρμουτάκης Γεώργιος

1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΞΕΝΙΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΟΤΑ.

2. Συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια».

4. Εισήγηση έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλίας».

5. Εισήγηση έγκρισης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου 1»Δίτυα Αποχέτευσης Οικισμού Καστελίου».

6. Εισήγηση έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά».

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου (1) Δίκτυα Αποχέτευσης Οικισμού Καστελίου».

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Οικισμού Γαλιάς Δ.Δ. Γαλιάς».

9. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Καστελίου».

10. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή του έργου «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος κάτω Ζαρού οικισμού Ζαρού».

11. Ενημέρωση εταιρείας ZEOLOGIC για την Καινοτόμο Γεωχημική Μέθοδο Επεξεργασίας αστικών και μη αστικών αποβλήτων.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τιτάκη – Λεονταράκη Ελένη

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Κοινωνική Σύμπραξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιστημονικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD0» και η έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης όπως αυτό μας έχει αποσταλεί.

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στο Μορόνι.

 

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσικνάκης Γεώργιος

14. Έγκριση τρίμηνης παράτασης στον τεχνίτη του ΤΟΕΒ Β’ Ζώνης Μεσαράς (Πόμπια).

15. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αιρετών και Υπηρεσιακών.

 

mesaralive.gr  22 June, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ