Συντάξεις: Έρχονται τα νέα εκκαθαριστικά

  06 September, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Έρχονται τα νέα εκκαθαριστικά

Όλες οι λεπτομέρειες

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα αποσταλούν στους συνταξιούχους τα εκκαθαριστικά των συντάξεων τους στα οποία θα αποτυπώνεται ο επανυπολογισμός τους με βάση την προσωπική διαφορά.

Τα εκκαθαριστικά

Πρόκειται για 1.770.000 εκκαθαριστικά τα οποία θα αποσταλούν με καθυστέρηση 9 μηνών αφού η προηγούμενη κυβέρνηση αφενός δεν είχε ολοκληρώσει τον επανυπολογισμό για όλες τις συντάξεις όπως είχε υποχρέωση βάση του Μνημονίου αφετέρου δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο του.

Όπως αποκαλύφθηκε από τον νέο υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε επανυπολογίσει 222.986 συντάξεις παρά τις διαβεβαιώσεις της ότι το έργο αυτό είχε ολοκληρωθεί.

 

Ο επανυπολογισμός

Ο επανυπολογισμός αφορά τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Η κατηγορία των συνταξιούχων δεν έχουν λάβει ενημερωτικά σημειώματα με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού αν και εισπράττουν το ίδιο ποσό σύνταξης ή κάποια μικρή αύξηση. Εκτός επανυπολογισμού έχουν τεθεί δια νόμου οι 600.000 συντάξεις του πρώην ΟΓΑ και συντάξεις των υπαλλήλων της Τράπεζας Ελλάδας

Ενημερωτικά σημειώματα

Στα ενημερωτικά σημειώματα θα περιλαμβάνονται:

- Η εθνική σύνταξη δηλαδή το ποσό της εθνικής σύνταξης που φτάνει τα 384 ευρώ για όλους όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με 20ετία ασφάλισης και άνω και μειώνεται 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 ευρώ.

- Η ανταποδοτική σύνταξη, το ποσό της οποίας εξαρτάται από τις εισφορές που έχει πληρώσει ο συνταξιούχους στον ασφαλιστικό βίο του και υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές , τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης και η προσωπική διαφορά , δηλαδή η διαφορά προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό πριν από τον Μάιο του 2016 και το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό.

 

  06 September, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ