Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, διατροφικό εργαλείο

  26 July, 2017 ΚΟΣΜΟΣΥΓΕΙΑ
Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, διατροφικό εργαλείο

Φωτο: www.onmed.gr

Μία έρευνα υψηλής ποιότητας, δείχνει τα σημαντικά οφέλη της χρήσης ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών στον έλεγχο του βάρους.

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα μιας νέας συστηματικής ανασκόπησης των Azad και συνεργατών, ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να συνδέονται με κίνδυνο αύξησης βάρους και καρδιακών παθήσεων με βάση τα ευρήματα από προοπτικές μελέτες παρατήρησης, δεν υποστηρίζονται από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων από καλά σχεδιασμένες μελέτες σε ανθρώπους και προηγούμενες διεξοδικές συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Είναι σημαντικό ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών (RCTs) που διεξήχθησαν από τους συγγραφείς αυτού του επιστημονικού άρθρου.

Στην πραγματικότητα, ένα ισχυρό σύνολο κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, έχει δείξει με συνέπεια, ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του βάρους, όταν χρησιμοποιούνται στη θέση της ζάχαρης και ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής κι ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της μελέτης των Azad και συν., οι προοπτικές μελέτης παρατήρησης λόγω του σχεδιασμού τους, δεν αποδεικνύουν και δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά συνδέονται με αύξηση του σωματικού βάρους ή με καρδιακές παθήσεις, δεδομένου ότι υπόκεινται σε συστηματικό σφάλμα και συνεπώς, η ύπαρξη αντίστροφης αιτιότητας δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει μία δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή, η οποία αποτελεί και το «χρυσό κανόνα» στη διατροφική έρευνα, που να δείχνει ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του σωματικού βάρους ή να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην υγεία.

Για να αποδοθεί η παρατήρηση ότι τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στους συχνούς καταναλωτές ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών οφείλονται στη χρήση ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών και όχι σε μερικούς άλλους συγχυτικούς παράγοντες που δεν μετρήθηκαν, απαιτείται μία δοκιμή τυχαιοποιημένου ελεγχόμενου σχεδιασμού.

Σε μια εποχή που η παχυσαρκία και οι σχετικές παθήσεις αυξάνονται, τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο διατροφικό εργαλείο, στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Όλα αυτά δε, με βάση την ισορροπία ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων που καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι συνολικά η χρήση τους στη θέση της ζάχαρης, οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη ενέργειας και μέτρια απώλεια βάρους.

Πηγή:www.onmed.gr

 

Δείτε επίσης

Σχετικά άρθρα

  26 July, 2017 ΚΟΣΜΟΣΥΓΕΙΑ