Δήμος Φαιστού: Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης,  το Δημοτικό Συμβούλιο

  26 January, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης,  το Δημοτικό Συμβούλιο


Την Τρίτη 26-01-2021 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 
μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την 
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β’539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 
850/Β/13-3-2020). 
 
Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου 
πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου 
την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας 
των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας 
υγείας. 
 
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει 
απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω. 
 
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος 
1.Συμπλήρωση της 159/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αγορά 
ακινήτου για κατασκευή μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων Δήμου 
Φαιστού. 
      Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 
2.Αιτήματα σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και μέτρα πρόληψης 
covid-19 και διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των μαθητών στην τηλεκπαίδευση. 
3.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Φαιστού. 
         
 Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή 
4.Ορισμός επιτροπών δημοπρασιών και εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021. 
 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καργάκης Νικόλαος 
5.Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής μεταφορικών μέσων Δήμου Φαιστού. 
 

 

  26 January, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ