Σήμερα το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά τις εκλογές

  19 June, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Σήμερα το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά τις εκλογές

Στις 20:00 η συνεδρίαση

Άναλυτικά η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

 

                        Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 

Έγκριση μελέτης και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της «Μελέτη σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς».

 

            Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος.

Κατάρτιση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 του Δήμου Φαιστού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 (παρ. 1.1.108 εδάφιο 8 και κεφάλαιο 4.1). εισήγηση στο Δ.Σ.
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 8.157,41 ευρώ από τον ΚΑ 70.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση φωτισμού για μονάδα pellet  μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 25.7325.0001 «ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Ρουφά στη θέση «Μέσα Βρύση».
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δ.Σ.
Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 35.6654.0002 με τίτλο «προμήθεια υλικών για τον καθαρισμό ακτών» μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 35.6654.0001 με τίτλο «προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών».
Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 24.600,00 ευρώ από τον ΚΑ 10.6162.0001 με τίτλο «αμοιβή για τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)» και από τον ΚΑ 15.7332.0001 με τίτλο «συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής» μεταφορά ποσού 15.0000,00 ευρώ μέσω αποθεματικού για δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων.
Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με μεταφορά ποσού 2.458.55 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων με τίτλο «μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ στην Τ.Κ. Ζαρού».

 

 

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στους Καλούς Λιμένες της Τ.Κ. Πηγαϊδακίων.
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση αγροτικών και δημοτικών δρόμων του Δήμου Φαιστού».
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος για την τσιμεντόστρωση δρόμων στην περιοχή «Καβούσα» Δ.Κ. Πηγαϊδακίων».
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας ελαστικών.
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος.
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Πετροκεφαλίου.
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού.
Συγκρότηση επιτροπής για παραλαβή της προμήθειας εσωτερικών τμημάτων των εκτοξευτήρων άρδευσης χλοοτάπητα γηπέδου Μοιρών.
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Φαιστού στην περιοχή του αλσυλίου Αφραθιά στον Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

 

 

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.          

 

  19 June, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα