Επίδομα θέρμανσης: Τελειώνει η προθεσμία για τις αιτήσεις

  14 December, 2021 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Επίδομα θέρμανσης: Τελειώνει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Έως αύριο Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 ευρώ έως και 750 ευρώ για κάθε δικαιούχο και χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Επίσης σημειώνεται ότι στην αίτηση των ενδιαφερομένων για το επίδομα αναγράφονται κατά περίπτωση τα παρακάτω στοιχεία:

-ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

-το ονοματεπώνυμό του,

-ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

-η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

-η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

-τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

-το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

-τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης είναι η εξής ο ενδιαφερόμενος :

-Επιλέγει αν διαμένει σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

-Επιλέγει αν είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος, οπότε συμπληρώνει τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

-Επιλέγει είδος καυσίμου

-Συμπληρώνει τον αριθμό παροχής ρεύματος

-Επιλέγει οικισμό

-Συμπληρώνει τα τ.μ. της κατοικίας

-Συμπληρώνει τον IBAN στο myAADE

Η τιμολόγηση για το σύνολο των αγορών

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθούν ως εξής:

-Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021 θα λάβουν για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

-Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 θα πληρωθούν για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

-Έως τις 29 Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

 

  14 December, 2021 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ