Ποιοι λαμβάνουν το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ

  29 May, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Ποιοι λαμβάνουν το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ

Έκτακτο επίδομα από 100 ευρώ έως 300 ευρώ θα δοθεί σήμερα σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ( πρώην ΚΕΑ) που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος.
Η εισοδηματική ενίσχυση θα δοθεί εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησής της και εφόσον το νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος. Η προσαύξηση θα δοθεί εφάπαξ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

 

  29 May, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα