Σήμερα οι δύο συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

mesaralive.gr  19 April, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Σήμερα οι δύο συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

Δύο συνεδριάσεις με απολογισμό και προϋπολογισμό θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 19-4-2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού.

Στην πρώτη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 19:30,  στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες, το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα:

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Μαυράκης Γεώργιος

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση Απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση Απολογισμού Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2016.

 

Προϋπολογισμός

Στην δεύτερη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 20.00 θα  παρακάτω θέμα:

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών  κ. Μαυράκης Γεώργιος

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) οικ. έτους 2017 του Δήμου Φαιστού. 

 

mesaralive.gr  19 April, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ