Μοίρες: Μιλούν για τα Αστερούσια και την Ανάπτυξη

mesaralive.gr  15 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΡΘΡΑ
Μοίρες: Μιλούν για τα Αστερούσια και την Ανάπτυξη

Μια πολύ σπουδαία εκδήλωση πραγματοποιείται με επίκεντρο τα Αστερούσια.


Το πρόγραμμα της Εσπερίδας που έχει ως τίτλο: «Εκπαίδευση για την αειφόρο Ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές- Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την πρόταση ένταξης της περιοχής Αστερουσίων στο Δίκτυο ΔΙΚΤΥΟ MAB /UNESCO»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απρίλη στις 6μμ, στο Πολύκεντρο Μοιρών.

18:00 18:15
Εγγραφές – παραλαβή φακέλου και ενημερωτικού υλικού
18:15 18:30
Χαιρετισμοί
18:30 18:50
"Δράσεις της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για την Ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου των Αστερουσίων": Εύα  Κατσαράκη, Στέλεχος Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ
18:50 19:10
"Γενική Παρουσίαση του προς υποβολή φακέλου για την ένταξη της περιοχής  του ορεινού όγκου Αστερουσίων στο πρόγραμμα MaB": Τάσος Δημαλέξης, Βιολόγος, συντονιστής προγραμμάτων έρευνας και προστασίας της ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας. NCC Μελετητική
19:10 19:30
“Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής του Ορεινού όγκου των Αστερουσίων στο πλαίσιο της ένταξης της στο Δίκτυο Περιοχών Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO”: Θεανώ Βρέντζου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης, Πρόεδρος  Ευρωπαϊκού Δικτύου AREPO (Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης).
19:30 19:45
Διάλλειμα 
19:45 20:15
"Τι είναι το πρόγραμμα MaB. Πως λειτουργεί διεθνώς. Στόχοι & διαχείριση περιοχών MaB. Η εμπειρία στην Ελλάδα": Μιχαήλ Σκούλλος, Ομότιμος καθηγητής Τμήματος Χημείας/ ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής ΜΑΒ της UNESCO «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα», Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης, για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), Συντονιστής Διεθνούς δικτύου Εκπαιδευτικών MEdIES, Επικεφαλής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος  του GWP-Med.
20:15 20:30
“Περιγραφή περιβαλλοντικών δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τον ορεινό όγκο Αστερουσίων. Το κοινωνικό κεφάλαιο στην περιοχή: Ποιοι φορείς, ποιες δράσεις, συνέργειες. Ολιστική προσέγγιση Βιοφυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος": Βασίλης Ψαλλιδάς, Φυσιογνώστης MSc Σύμβουλος για ΠΕ και ΕΑΑ, Γραμματεία Μεσογειακής Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον & την Αειφορία (MEdIES), Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)
20:30 20:45
"Δίκτυο Μονοπατιών Αστερουσίων. Διαδικασίες Πιστοποίησης και ένταξης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ορειβατικών Μονοπατιών ": Μιχάλης Βαμιεδάκης,  Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα Τουρισμού
20:45 21:15  
Ερωτήσεις – τοποθετήσεις συμμετεχόντων – γραπτές παρεμβάσεις. Δημόσια Διαβούλευση 
Συντονισμός, Μαυρογιάννης Γιώργος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

 

mesaralive.gr  15 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΡΘΡΑ