Ποιες είναι οι αλλαγές της ΕΕ στο καθεστώς στήριξης των οπωροκηπευτικών

  24 April, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Ποιες είναι οι αλλαγές της ΕΕ στο καθεστώς στήριξης των οπωροκηπευτικών

Νέους κανόνες για την απλούστευση του συστήματος στήριξης των φρούτων και λαχανικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), και ιδίως κανόνων που σχετίζονται με δραστηριότητες και προγράμματα οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η απλούστευση του συστήματος ανοίγει το δρόμο για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2023. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν τώρα να επεκτείνουν τις εθνικές στρατηγικές τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ των ισχυόντων και των νέων κανόνων μόλις τεθεί σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ δύναμη.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Επέκταση των δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης για οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών
Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των μανιταριών, που προορίζονται για επεξεργασία, επεκτείνεται και σε διαφορετικούς τύπους μανιταριών για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της παραγωγής.
Επέκταση της χρήσης τυποποιημένων κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή ποσών σε όλα τα έξοδα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκτός από μέτρα κρίσης.
Απλούστευση των κανόνων σχετικά με την απόσυρση της αγοράς οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή.
Εισαγωγή μέγιστου ποσού στήριξης για αποσύρσεις αγοράς προς επεξεργασία.
Απλούστευση των κανόνων, που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συγκομιδής).

Να σημειωθεί ότι η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματος διαχείρισης της αγοράς με τέσσερις γενικούς στόχους:

Ανταγωνιστικά προϊόντα που οφείλονται στις οργανώσεις παραγωγών.
Λιγότερες διακυμάνσεις, που σχετίζονται με την κρίση στο εισόδημα των παραγωγών.
Μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ.
Αυξημένη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.

 

  24 April, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα