Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

  10 June, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

Συνεδριάζει την επόμενη Τρίτη 13 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
  • Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Φαιστού στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού.
  • Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλιάς Δήμου Μοιρών (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικών χώρων υπόγειο)».
  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φαιστού για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.» 

  

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

  • Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των υπηρεσιών των Ομάδων Α’ «Επισκευές ελαστικών», Γ’ «Επισκευή και συντήρηση συστημάτων πέδησης και αναρτήσεων» και Ζ’ «Εργασίες επισκευής φανοποιεία» του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού εθνικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού για ένα έτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν. 3852/2010.
  • Σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

 

  10 June, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα